A kérdés tisztázása érdekében egyeztettünk a Pénzügyminisztériummal. A kérdésünk, és a hivatalos válasz alább olvasható.

Kérdésünk a Pénzügyminisztérium felé:

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Kérném szíves segítségüket és állásfoglalásukat a tárgyban, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában a belső ellenőrzés valamennyi társaságra kötelező, függetlenül a Taktv. 7/J. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésére. A belső kontrollrendszer kialakítása, köztük a megfelelési tanácsadó alkalmazása csak a fentebb említett jogszabályi feltételek megléte esetén kötelező.

Kérném szíves állásfoglalásukat a fentiekben, hogy biztosan helyesen járjunk el.

Hivatalos válasz:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékostv.) 7/J. §-a (1) bekezdése tartalmazza, hogy a törvény hatálya alá mely társaságok tartoznak, vagyis milyen feltételeknek megfelelő társaságokra nézve kötelező a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése. Mivel a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer egyik eleme, a nyomon követési rendszer (monitoring) alá tartozik, így ennek kialakítása is kötelező a Takarékostv. hatálya alá tartozó társaságoknál.

A Takarékostv. 7/J. §. (2) bekezdése szerint azonban az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek nem felel meg, a felügyelőbizottság javaslata alapján alkalmazhatja és működtetheti a belső kontrollrendszert (és ezen belül a belső ellenőrzési rendszer). Vagyis, ha nem felelnek meg a fent leírt feltételeknek, nem kötelesek a belső kontrollrendszert működtetni és a belső ellenőrzésről gondoskodni, de a felügyelőbizottságuk javaslata alapján alkalmazhatják.

A megfelelést támogató funkció is a belső kontrollrendszer szerves része, míg a belső ellenőrzés „utólagos” monitoring tevékenységet végez, addig a megfelelési tanácsadó feladata a folyamatos kontroll biztosítása a szervezet működésében. Vagyis a megfelelési funkció kialakítása is szükséges azon szervezetek számára, akik belső kontrollrendszert működtetnek. 

Üdvözlettel:

Pénzügyminisztérium

Államháztartási Szabályozási Főosztály

http://allamhaztartas.kormany.hu.