Még több információ, még nagyobb odafigyelés 

Új adatszolgáltatási kötelezettség terheli a transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett adózókat. Az jogszabály szerint ugyanis a jövőben információt kell szolgáltatniuk a kapcsolt tranzakcióikról a társaságiadó-bevallásukban. Bár a pontos részletek még nem ismertek, azokat egy még készülő pénzügyminisztériumi rendelet fogja rögzíteni, várhatóan a következő információkra terjedhet ki: tranzakciós volumen, eredményhatás és a szokásos piaci ár meghatározásának módszere. 

Mivel a dokumentáció benyújtása az adóhatóság felé korábban nem volt kötelező, a társasági adóbevallással egybeeső határidő betartását sem kényszerítette ki az Adóhatóság. Nem véletlen tehát az sem, hogy a vállalatok egy igen jelentős része csak a bevallás benyújtását követően készítette el transzferár dokumentációját, ez azonban a jövőben sokkal kockázatosabb lesz. 

A legtöbb társaság számára ráadásul kihívást jelent a kapcsolt ügyletek értékének és a szegmentált eredménykimutatásban foglalt adatoknak az összehangolása. Mivel az új adatszolgáltatás nyilvánvalóvá teszi ezeket az eltéréseket, az érintett cégeknek olyan folyamatokat kell bevezetniük, amelyek robusztus és megbízható kimeneti adatokat biztosítanak a társaságiadó-bevallás benyújtási határidejéig. 

150 százalékkal emelkedik a mulasztási bírság mértéke

Nyilvántartásonkénti 2 millió forintos összegről több mint a duplájára, 5 millió forintra emelkedik a transzferár dokumentációs kötelezettség megsértése esetén kiszabható mulasztási bírság. Ismételt jogszabálysértés esetén pedig a büntetés mértéke 6 millió forinttal nő nyilvántartásonként.