Kétszeresére emelkedik a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése. Az eddigi 15 forintos adómentes költségtérítés összege 30 forintra nő. A megemelt összeg első alkalommal a 2023 január hónapjára munkába járás címén kifizetett költségtérítés esetében alkalmazható. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól – a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletre figyelemmel – munkába járás költségtérítése címén kilométerenként 15 forint értékben kap a magánszemély. 

Az Szja törvény fenti szabályától eltérően a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet az adómentesen adható költségtérítés összegét – a veszélyhelyzet idejére, az Szja törvényben foglaltaktól eltérően – kilométerenként 30 forintban állapítja meg.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés, a munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, a munkavállaló súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van, részére munkába járás költségtérítése címén legalább az Szja törvényben meghatározott összeg 60%-a jár. A 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet alapján a magasabb összeg a 2023. február hónapjára kifizetett költségtérítésre alkalmazandó első alkalommal, vagyis februártól a kilométerenkénti 9 forint helyett legalább 18 forint összegű költségtérítésre jogosult kilométerenként a fenti feltételek valamelyikének megfelelő munkavállaló.

Amennyiben a munkáltató 15 forint/kilométert meghaladó mértékben nyújt költségtérítést a munkavállaló részére, már 2023 január hónapjára irányadó az adómentesség kilométerenkénti 30 forintos mértéke, vagyis már a január hónap vonatkozásában kifizetett költségtérítés tekintetében sem kell figyelembe venni a kilométerenkénti 30 forintos mértéket meg nem haladó költségtérítést a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál!

Forrás: https://jogkoveto.hu/tudastar/emelkedik-a-munkaba-jaras-koltsegteritese?utm_source=edm&utm_medium=hid&utm_campaign=KAMPANY