Minden Webshop ÁSZF kötelező eleme a panaszkezelés és a békéltető testületekről való tájékoztatás. December 27-ével azonban módosult az ezt előíró jogszabály. Érdemes figyelmi erre, hiszen a fogyasztóvédelmi hatóság már talált ezzel kapcsolatban hibát.

2022.12.27-től módosult a Webshop rendelet (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet), a békéltető testületről való tájékoztatásra vonatkozó előírás.

Az új rendelkezés szerint a weboldalon nemcsak a társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és címéről, hanem az országban található összes békéltető testület nevéről és címéről kell tájékoztatnia a fogyasztókat. 

Az elmúlt három évben számos e-kereskedelmi, webshopjogi jogszabály változott, így 2023-ban még több előírásnak kell egy webshopnak megfelelnie. Kiemelném a legfontosabbakat:

2021. január 1-gyel módosult a kötelező jótállást részletező 151/2003-as korm. rendelet, melynek keretében bevezetésre került a sávos jótállás, pontosításra kerültek a jótállási és szavatossági javítási határidőkés ekkortől használható az elektronikus jótállási jegy. Ekkor változott a fogyasztóvédelmi törvény is: ugyanis a jogszabály alapján a vállalkozásnak a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig (a korábbi 5 év helyett) köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

2021. júliusában szintén a fenti rendelet melléklete frissült, melynek alapján a tartós fogyasztási cikkek köre módosult, illetve bevezetésre került a “10 000 forintot elérő eladási ár”.

2021. július 16-ától lépett hatályba a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása, mely előírja már, hogy a gyártó a termékhez magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket.

2022. január 1-gyel hatályba a lépett a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely drasztikus változást hozott a webshop üzemeltetők életébe. Például növekedett a szavatossági vélelelmre vonatkozó szabály, illetve kibővültek a kellékszavatossági igényekre vonatkozó szabályok is.

2022. május 28-cal változott az Árrendelet, a webshop rendelet és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) is. Májusban gyakorlati példákkal, illetve konkrét teendőkkel segítettük a webáruházakat, hogy megfeleljenek a május 28-án hatálybalépő, akciós árfeltüntetési szabályoknak.

2022. december 27-én több kisebb e-kereskedelmi jogszabály változott. Ilyen a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet, mely végre kimondja, hogy nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkeznie egy webshopnak, és tájékoztatásában nem kell feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot. Főleg azért, mert ez a kötelezettség 4 éve teljesen megszűnt. Módosult a Webshop rendelet is: már nem csak a vállalkozás székhelye szerint illetékes testületet kötelező feltüntetni. A Webshop rendelet 1. számú melléklete is változott a korábbi változásoknak megfelelően (1 éves vélelem, illetve kevesebb szavatossági jog). Módosult Magyarország Alaptörvénye F. cikk 2) bekezdése is 2023. január 1-gyel: Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. Ennek megfelelően valamennyi ÁSZF-ben módosítani kellett a békéltető testületek / kormányhivatalok megnevezését.