Az ÁSZ közleményt adott ki az Önkormányzatok részére a 2024. évi önkormányzati választásokat követő időszak ellenőrzéseiről.

A közleményt az alábbi linkre kattintva letöltheti.

Az ellenőrzés kiterjed az önkormányzatoknak a választás napja és 2024. október 1. közötti pénzügyi és vagyoni helyzete alakulásának értékelésére.

A közlemény alapján „fentiekhez kapcsolódóan különösen a tartozásállomány, a követelésállomány, a hitelállomány jelzett időszakon belüli változására, valamint a bankszámlák és a házipénztár egyenlegének, a befektetett eszközök, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok változására, a folyamatban lévő pályázati pénzeszközök felhasználására, a kifizetések időszerűségének

vizsgálatára terjed ki az ellenőrzés. Kockázatelemzési tevékenységének keretében az Állami Számvevőszék monitorozni fogja a mérlegtételek változásait a Magyar Államkincstárral kialakított együttműködés keretében.

Fókuszba kerülnek továbbá a több éves kihatással járó kötelezettségvállalások, a folyamatban lévő beruházások, felújítások, a kifizetett előlegek és szakértői díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó teljesítések, továbbá az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások.

Szükség esetén az Állami Számvevőszék ellenőrizni fogja a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál ebben az időszakban folyó tevékenységet is azonnali ellenőrzések formájában.”

Mire számítsunk, hogyan készüljünk?

  • Tekintsük át a szabályzatokat, különösen a gazdálkodási szabályzatokat illetően, álljanak rendelkezésre a kijelölések, felhatalmazások, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlói a feladataikat szabályszerűen el tudják látni,
  • Tekintsük át valamennyi szerződést, amelyet módosítani szükséges, folytassuk le a szükséges beszerzési/közbeszerzési/versenyeztetési eljárásokat,
  • Próbáljuk meg csökkenteni a polgármesteri előirányzat módosítások eseteit, összegszerűségét,
  • Tekintsük át a kötelezettségvállalás nyilvántartást, ill. azon kifizetésekhez, mind bank, mind pénztár vonatkozásában, melyhez nem kapcsolódik szerződés, használjuk a kötelezettségválallás nyilvántartásba vételi bizonylatot az ASP rendszerből lekérve, vagy külön nyomtatványt alkalmazva,
  • Tekintsük át az Önkormányzat vagyonnyilvántartását, ugyanis ellenőrzés esetén a vagyonnyilvántartás és a vagyonelemek hollétének, beazonosíthatóságának ellenőrzése biztosan meg fog történni.

Tavalyi évben elindította az ÁSZ az ún. RAPID ellenőrzéseket is, melynek során egy-egy beruházás-fejlesztéshez kapcsolódóan történtek adatkérések a fentieket illetően.

A rapid ellenőrzés check-listje az alábbi linkre kattintva letölthető.

Eredményes felkészülést mindenkinek!