Antikorrupciós irányítási rendszerek tanúsításra felkészítés (ISO 37001) és a rendszer működtetésének támogatása


Az ISO 37001 szabvány jelentősége abban áll, hogy a gazdasági társaság felső vezetése és
irányító testülete részére egy megelőzési, feltárási és kezelési rendszert biztosít a
gazdasági társaság működésével összefüggő korrupció esetére.


A 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az
ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat 11.
pontja szerint az államháztartáshoz kapcsolódó köztulajdonban álló gazdasági társaságoktól
elvárás, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, miként tudnak felkészülni az antikorrupciós ISO
bevezetésére és működtetésére.

A szabvány elsősorban az alábbi területekre vonatkozóan határoz meg intézkedéseket:

– az irányítási rendszer és annak kialakítása, kockázatelemzés,
– vezetés és elköteleződés, vezetői szintek és politikák,
– kompetenciák, képzések és érzékenyítés
– kockázatfelmérés,
– pénzügyi és nem pénzügyi kontrollok bevezetése,
– ajándékok, rendezvények, adományok kezelése,
– monitoring, mérés, elemzés és értékelés,
– belső ellenőrzés, vezetői és irányítói ellenőrzés.


A szabvány fő célja a szervezet sérthetetlenségének, integritásának megőrzése. A
szabvány nyújtotta lehetőségeket – többek között – az alábbiakban foglalhatjuk össze:

– lehetőséget nyújt a szervezet politikái és eljárásai hatékonyságának külső
vizsgálatára,
– bevonja a szervezet partnereit a kockázatfelmérési és –elemzési folyamatokba,
– csökkenti a szervezeti költségeket és célirányossá teszi az erőforrások
felhasználását,

Összességében elmondható, hogy a szabvány hozzájárul az etikus üzleti környezet
térnyeréséhez, a korrupciós bűncselekmények visszaszorításához, továbbá a szervezet
működésébe vetett bizalom, a Társaság jó hírnevének erősítéséhez.

Hasznos forrás: https://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/a/21/a2000/1328_2020_(VI_19_)%20Korm_hat%C3%A1rozat.pdf