[megfelelés tudatosság képzések tartása az új belépők, a munkavállalók részére (tájékoztató, személyes képzések és e-learning formájában)]

Visszaélés-bejelentési rendszer kialakítása: A szervezeten belül létre kell hozni olyan mechanizmusokat, amelyek képesek a korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen bejelentések, valamint a központi bejelentő védelmi rendszerbe érkezett bejelentések alapján történő hivatalos megkeresések fogadására, feldolgozására és belső kivizsgálására, valamint a bejelentőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megelőzésére.

Forrás: Dobos Csaba, dr. Gulyás Attila: A bejelentő rendszer szerepe az integritás erősítésében, a bejelentések vizsgálata és bejelentő védelem

Adatvédelmi audit, felkészülés adatvédelmi tanúsításra

Antikorrupciós irányítási rendszerek tanúsításra felkészítés (ISO 37001)

Az ISO 37001 szabvány jelentősége abban áll, hogy a gazdasági társaság felső vezetése és irányító testülete részére egy megelőzési, feltárási és kezelési rendszert biztosít a gazdasági társaság működésével összefüggő korrupció esetére.

A szabvány elsősorban az alábbi területekre vonatkozóan határoz meg intézkedéseket:

 • az irányítási rendszer és annak kialakítása, kockázatelemzés,
 • vezetés és elköteleződés, vezetői szintek és politikák,
 • kompetenciák, képzések és érzékenyítés
 • kockázatfelmérés,
 • pénzügyi és nem pénzügyi kontrolok,
 • ajándékok, rendezvények, adományok kezelése,
 • monitoring, mérés, elemzés és értékelés,
 • belső ellenőrzés, vezetői és irányítói ellenőrzés.

A szabvány fő célja a szervezet sérthetetlenségének, integritásának megőrzése. A szabvány nyújtotta lehetőségeket – többek között – az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • lehetőséget nyújt a szervezet politikái és eljárásai hatékonyságának külső vizsgálatára,
 • bevonja a szervezet partnereit a kockázatfelmérési és –elemzési folyamatokba,
 • csökkenti a szervezeti költségeket és célirányossá teszi az erőforrások felhasználását,

Összességében elmondható, hogy a szabvány hozzájárul az etikus üzleti környezet térnyeréséhez, a korrupciós bűncselekmények visszaszorításához, továbbá a szervezet működésébe vetett bizalom erősítéséhez.

Jelezzük, hogy az ISO célja a szabványok közötti összehangoltság fokozása az egységes, egyeztetett általános szerkezet, a közös szakkifejezések, az azonos alapszövegek révén, és ezáltal az integráció megkönnyítése, az integrált tanúsítások előmozdítása, amely végső soron a szervezetek számára költségcsökkentést jelent. Az ISO 37001 szerinti irányítási rendszer könnyen integrálható a más irányítási rendszerszabványok pl.: ISO9001 vagy ISO14001 szerinti rendszerrel.

Forrás: PM által közzétett GTBKR kézikönyv-minta