A Számviteli törvényben, Ávr.-ben, Áhsz.-ben előírt kötelező szabályzatok személyes konzultációkat követő elkészítése, kialakítása, testre szabása.

Milyen kötelező szabályzattal kell rendelkeznie egy multinak:

Kötelező szabályzatok:

 • számviteli politika,
 • leltározási szabályzat,
 • értékelési szabályzat,
 • pénzkezelési szabályzat,
 • önköltségszámítási szabályzat,
 • számlarend,
 • bizonylati rend,
 • adatvédelmi – adatkezelési szabályzat,
 • informatikai biztonsági szabályzat,
 • tűzvédelmi, munkavédelmi.
 • munkaruha, formaruha, ha van ilyen juttatás
 • iratkezelési,
 • bélyegző, elektronikus aláírás nyilvántartás rendje,
 • nemdohányzók védelméről szóló szabályzat,

Ajánlott szabályzatok:

 • munkáltatói szabályzat, benne a teljesítményértékelés rendszere
 • humánerőforrás gazdálkodási terv,
 • etikai/magatartási kódex mind a munkavállalók, mind az üzleti partnerek számára
 • cafetéria szabályzat,
 • beszerzési szabályzat,
 • panaszkezelési,
 • kiküldetési, gépjármű használati.

Milyen kötelező szabályzattal kell rendelkeznie egy állami/önkormányzati cégnek:

Kötelező szabályzatok:

 • számviteli politika,
 • leltározási szabályzat,
 • értékelési szabályzat,
 • pénzkezelési szabályzat,
 • önköltségszámítási szabályzat,
 • számlarend,
 • bizonylati rend,
 • javadalmazási szabályzat,
 • belső kontrollrendszer szabályzat (kockázatkezelési, szervezeti integritás sértő
  események eljárásrend, ellenőrzési nyomvonal),
 • adatvédelmi – adatkezelési szabályzat,
 • informatikai biztonsági szabályzat,
 • közbeszerzési szabályzat,
 • belső ellenőrzési kézikönyv, ha van belső ellenőrzés,
 • SzmSz.
 • tűzvédelmi, munkavédelmi.
 • munkaruha, formaruha, ha van ilyen juttatás
 • iratkezelési,
 • bélyegző, elektronikus aláírás nyilvántartás rendje,
 • nemdohányzók védelméről szóló szabályzat,

Ajánlott szabályzatok ÁSZ gyakorlat alapján:

 • etikai kódex,
 • cafetéria,
 • beszerzési szabályzat,
 •  panaszkezelési,
 • kiküldetési, gépjármű használati,
 • gazdálkodási jogkörök szabályzat
 •  monitoring stratégia, szabályzat.

Milyen kötelező szabályzattal kell rendelkeznie egy költségvetési szervnek/önkormányzatnak:

Kötelező szabályzatok:

 • számviteli politika,
 •  leltározási szabályzat,
 • értékelési szabályzat,
 • pénzkezelési szabályzat,
 • önköltségszámítási szabályzat,
 • számlarend,
 • bizonylati rend,
 • belső kontrollrendszer szabályzat (kockázatkezelési, szervezeti integritás sértő
  események eljárásrend, ellenőrzési nyomvonal),
 • adatvédelmi – adatkezelési szabályzat,
 • informatikai biztonsági szabályzat,
 • közbeszerzési szabályzat,
 • belső ellenőrzési kézikönyv, ha van belső ellenőrzés,
 • SzmSz.
 • tűzvédelmi, munkavédelmi,
 • etikai kódex, hivatásetikai alapelvek,
 • cafetéria,
 • a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
  teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
  dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
  rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével
  kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
 • a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,
 • a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával
  kapcsolatos kérdéseket,
 • az anyag-, és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
 • a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,
 • a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
 • a vezetékes-, és mobiltelefonok használatát, és
 • a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét,
 • ügyrend
 • választási szabályzat,
 • közszolgálati szabályzat,
 • közszolgálati adatvédelmi szabályzat,
 • munkaruha, formaruha, ha van ilyen juttatás
 • iratkezelési,
 • elektronikus másolatkészítési,
 • kiadmányozási,
 • bélyegző, elektronikus aláírás nyilvántartás rendje,
 • nemdohányzók védelméről szóló szabályzat,
 • vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat, ha az SzMSZ. erről nem rendelkezik
 • információ átadási,
 • élelmezési szabályzat,
 • panaszkezelési szabályzat,
 • egészségügyi adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, egészségügyi intézmény vagy védőnői szolgálat esetében.

Állami Számvevőszék honlapja