Az adatvédelmi szolgáltatás keretében tipikusan, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látom el:

  • szabályzat és adatkezelési nyilvántartás kialakítása
  • adatkezelési tevékenység áttekintése abból a szempontból, hogy a szükséges hozzájárulással, felhatalmazással rendelkeznek-e, megtették-e az érintettek a szükséges írásbeli hozzájárulást az adatkezeléshez, ill. a szükséges adatkezelési tájékoztatók a megfelelő helyen kihelyezésre kerültek-e (pl. kamerás megfigyeléshez kapcsolódóan mindenhová kihelyezték a szükséges tájékoztatásokat)
  • adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése főként a legkockázatosabb adatkezelésekhez (pl.
  • kamerás megfigyeléshez) kapcsolódóan
  • klasszikus adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
  • adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység áttekintése, a folyamatok auditálása, majd az adatkezelési optimalizálása, szükségesre csökkentése, helyes gyakorlat kialakítása.
  • iratsablonok, szabályzatok készítése, felülvizsgálata az adatvédelemre tekintettel.
  • adatvédelmi incidens dokumentálása, kezelése, bejelentése NAIH felé,
  • adatvédelmi képzések tartása vezetők, beosztottak részére a társaságra, költségvetési szervre szabva, a feladatellátásához igazítva.
  • önkormányzatok, költségvetési szervek gyakorlatorientált megsegítése a hivatalos irat, az iratbetekintés, adatok zártan kezelése, adatok továbbítása, közérdekű adatok kezelése, szociális ügyintézés, okmányok kezelése, kamera, ill. térfigyelő kamerarendszer felülvizsgálata kapcsán.